31/10/19

Copia, que (afortunadamente) algo queda!

Durante a mañá de onte, e tal como fixemos o curso pasado, os alumnos de latín de 2º de Bacharelato do MGB visitaron a Biblioteca América da USC, sita no Pazo de Fonseca de Santiago.

Este ano, ademais de poder ver e tocar a edición fácsimil do orixinal de 1055 do Libro de Horas de Fernando I, tivemos a oportunidade (única tamén para min) de ter diante dos nosos ollos edicións antigas de clásicos da literatura latina, como Plauto, Terencio, Cicerón ou Ovidio.

Estamos a falar por exemplo dunha edición de Plauto do ano 1540, ou doutra de Cicerón datada no 1584. As de Terencio e Ovidio eran máis recentes, tan só de hai 300 anos!

E este un tema, o da transmisión literaria, que malia que figura no currículum, moitas veces non recibe a atención debida. E motivos para telo en conta non lle faltan.

Botemos senón unha ollada a estas pequenas e imprescindibles parcelas do saber:
  • soportes e instrumentos de escritura (do papiro ata o libro electrónico e o audiolibro!) 
  • as bibliotecas da Antigüidade
  • os factores que influíron na transmisión
  • a labor dos copistas
  • os tipos de letra
  • a chegada da imprenta
  • os incunables
  • o aparato crítico
  • os palimpsestos...
Para nós cobra vida cada ano na nosa web, nutríndose dos novos descubrimentos e novas que saen a cotío nos medios de comunicación.


No hay comentarios: