6/11/06

Novidades na CIUG e nas PAU de latín

Polo que parece temos novo director do grupo de traballo de latín, onde J.López Pereira vai substituír ao actual. Os textos latinos seguirán sendo Eutropio e Fedro. O programa de literatura cinguirase a catro xéneros e catro autores: Historiografía (Livio), Oratoria (Cicerón), Épica (Virxilio) e Lírica (Horacio). Dentro das cuestións complementarias anúnciase unha selección reducida de latinismos (200) e topónimos (100), preguntas sobre formación de palabras (composición e derivación), mitoloxía clásica e pegadas da romanización na Gallaecia. Así o exame quedará como segue: un único tipo de exame con dous textos opcionais (prosa e verso); traducción, 6 p; cuestión gramatical, 1p; cuestión de literatura, 1,5; cuestións de complementos culturais, 1,5 (dúas a elixir entre 8)

No hay comentarios: