30/4/09

Asemblea SEECGalicia (o día despois)

Na entrada anterior vertimos afirmacións un tanto comprometidas con respecto ao interese e participación do noso colectivo nas actividades desta sociedade. En concreto, pronosticabamos unha asistencia de 5 persoas (descontando a directiva).
Equivocámonos. E xusto recoñecelo. Non debimos poñer en dúbida esa capacidade mítica de mobilización dos profesores de clásicas en Galicia. Os datos son incontestables: a asistencia á asemblea de onte duplicou as estatísticas. O aforo chegou ás 10 persoas. O dobre que na última.
Algo está cambiando na Gallaecia. Nunca tal se vira.
Quizais para o ano xa sexamos unha ducia, ou, quen sabe, ducia e media. Non imos renunciar ao optimismo.
Tomou a palabra a nosa Presi para informar aos asistentes de todo o que se fixo para lograr unha entrevista coa (ex)conselleira de educación onde poder plantexarlle as nosas inquedanzas polas novas disposicións do sistema educativo que afectan ás nosas asignaturas.
Pero viñeron as eleccións, e os que estaban perderon, e viñeron outros.
E aí estamos. Paciencia, ao final conseguiremos esa cita. Esta vez con conselleiro.
Entre tanto, os que alí estivemos, chegamos á conclusión que de momento a loita está nos centros, nas comisión pedagóxicas, nos Claustros, nos Consellos Escolares. Unha loita urxente, pois o novo curso está, como Aníbal, ad portas.
Xose, nunha brillante intervención, comprometeuse a facer unha especie de "manual de guerras e guerrillas", un vademécum legal ao que o indefenso profesor de clásicas poida acollerse para vixiar que se cumple a legalidade nos centros á hora de planificar o vindeiro curso: nos sobres de matrícula, na oferta educativa, no número de alumnos para formar grupo, etc. Chegará nuns días aos correos dos socios.
Foi difícil, minto, foi imposible decidir entre todos cal é a mellor distribución de asignaturas en 2º de Bacharelato. Ninguén se atreveu a propoñer un modelo a seguir. Quedou claro que formar un itinerario onde se obrigue aos alumnos a cursar latín e grego resta alumnos antes que suma.
O que si acordamos foi loitar contra ese absurdo número mínimo de alumnos por asignatura. Aí houbo acordo xeral, e será unha das nosas principais reivindicacións. E a máis realista.
E logo chegamos ao que é xa un clásico: as probas de selectividade de latín.
Este ano o coordinador, Sr. Pereira, non convocou aos profesores para informar dos cambios das probas ou escoitar suxerencias. E logo pasa o que pasa.
Alguén pode explicar por que, se o tema de Literatura é A Lírica e Horacio, as lecturas son de Catulo? o se o tema e Cicerón e a Oratoria a lectura sexa de Tácito?
E que lectura. Medio folio dunha arenga a uns soldados. Houbo quen apuntou que foi a elixida porque saía de primeira no Google (e despois falamos dos nosos alumnos...)
Veu o turno logo da cuestión sobre a película Golfus de Roma. Alguén debeu confundir 4º de ESO con 2º de Bacharelato.
Seguimos logo co balance das actividades feitas por SEECGalicia neste ano. Unha edición máis, a mellor na miña opinión, do concurso Odisea, un novo curso de grego moderno, unha viaxe a Grecia con profesores e alumnos, outro ano de teatro en Lugo.
E o curso de Chiron. Non vou falar dos profes. Vou falar dos alumnos, dos que, por certo, había cumprida representación nas gradas (un 30% dos asistentes se nos poñemos estupendos).
Gustaríame falar dos meses que levamos traballando con eles, falando nos foros, escoitando as preguntas, as dúbidas, os novos proxectos. Vendo nacer novos blogs e wikis coma setas por toda a Gallaecia, ou como os cursos de Latín, Grego e Cultura Clásica se fan un espazo propio nos moodle dos centros.
Para rematar.
Hai algo máis dun ano que se celebraron eleccións en SeecGalicia. A candidatura do profesor Pereira foi derrotada por unha estreita marxe de votos.
Sabedes cantos membros desa candidatura asistiron onte á asemblea, participaron nos foros abertos, enviaron correos-e con propostas?
Pois si. Acertastes. Ningún.
E digo eu. Por que será?
Vai ti a saber.
Pois quen o saiba que o diga.


2 comentarios:

Ana Ovando dijo...

Me ha encantado la idea del manual de guerras y guerrillas. Tomo nota para nuestra comunidad, que siempre hay despistados que no saben lo que pueden exigir en sus centros dentro de la legalidad. ¿Sería mucho pedir que además de mandarlo a los socios le dierais publicidad para poder seguir un modelo similar? La legislación cambia por comunidades pero las buenas ideas como esa pueden compartirse y traspasar fronteras. Quizá otros chironianos quieran también ponerlo en marcha en sus comunidades.

Álvaro P. Vilariño dijo...

No te preocupes Ana. En cuanto lo tenga listo Xose lo subiremos a la red. Te avisaremos (de todas maneras, aunque no lo hiciésemos serías la primera en encontralo....!)
pero ¿cómo lo harás, cómo lo harás...?