27/4/09

Asemblea SeecGalicia, mércores 29 abril 2009,

O vindeiro mércores 29 de abril, os socios da Sección Galega da Sociedade Española de Estudos Clásicos (SEECGALICIA) celebraremos unha asemblea, onde, como punto principal da orde do día, se vai tratar da situación das nosas disciplinas nos novos plans educativos, da súa aplicación no IES e das medidas a tomar.
Como vedes, nihil novum sub sole, pois deber ser innato á nosa especialidade esa loita pola supervivencia, na que levamos practicamente dende a nosa saída da Facultade.
Aí pode que empezasen xa os nosos problemas, cando en vez de graduarnos todos como "Profesores de linguas clásicas" sufrimos a nosa primeira división: os de latín e os de grego. Despois virían outras: catedráticos de primeira (de cando as oposicións diferenciadas), catedráticos de segunda (sive "apura que xa vén a xubilación..."), soldados rasos sen galóns ningúns ...
Mala situación dende logo para un colectivo que precisa estar unido.
E como está hoxe a situación das nosas materias en Galicia segundo o novo (de momento) plan educativo?
Na ESO temos a Cultura Clásica de oferta obrigada en 3º e en 4º (como no anterior), pero cunha modificación (negativa): os que a collan en 3º non a poderán cursar en 4º. E logo está o Latín, o noso gran logro nas ¿últimas? negociacións coas autoridades educativas, pero quizais en moitos casos o causante da "morte" da Cultura Clásica, que, alomenos no meu Centro, cada ano ten menos alumnos. Benvido sexa, por outro lado, xa que nos permitirá acadar un nivel moito máis alto logo nos cursos de Bacharelato, volvendo a aquela situación que tiñamos no COU.
No Bacharelato de Humanidades e Ciencias sociais hai unha asignatura obrigatoria, Xeografía, (algo que sucede en Galicia pero non noutras comunidades), 6 materias propias de modalidade e un número variable de optativas. O alumno pode elixir dúas das propias de modalidade e unha optativa, que pode ser tamén unha terceira materia propia de modalidade.
Tanto o Grego como o Latín figuran como materias propias de modalidade en 1º e en 2º curso.
A oferta educativa, sen embargo, pode variar substancialmente en cada Centro: hai quen, como no caso do meu Instituto, oferta as 6 propias de modalidade e 4 optativas, ofrecendo así liberdade de elección ao alumno, e hai que configura unha especie de "itinerarios", onde as opcións se restrinxen notablemente.
Ante esta situación creo que é difícil chegar a unha postura común como colectivo, posto que o que ser bo para un nun Centro determinado, pode ser perxudicial para outro. Hai uns días unha compañeira comentaba que ela "sacrificaba" ao Grego II, deixando que figurase como optativa, para asegurarse alumnos en Latín, que formaba parte dun itinerario pechado con Arte.
O cabalo de batalla está noutro lado: no número de alumnos mínimo para impartir unha asignatura, sexa como optativa ou como propia de modalidade. Esa é a nosa loita. Aí é onde debemos concentrar os nosos esforzos para intentar evitar o que podería ser a desaparición de moitas horas de Cultura Clásica, Grego ou Latín (Véxase o Informe Chiron, onde se compara a situación nas distintas comunidades)
Pero non todo vai ser preocupación e malas noticias. Eu por exemplo teño máis alumnos este ano que nunca, 20 en latín de 4º de ESO, 20 en Latín I e 10 en latín II, e a Xefa de Estudos apunta a posibilidade de un segundo grupo de latín de 4º para o vindeiro curso.
Por outro lado a USC vén de aprobar o Grao de Filoloxía Clásica, que entrará en vigor xa o próximo setembro.
Sexamos positivos. Por se isto fose pouco, a asemblea do mércores brindará unha nova ocasión para facer unha demostración da nosa proverbial unión como colectivo e da nosa capacidade de mobilización.
Un dato: na última asemblea celebrada hai varios anos, descontando á directiva, a asistencia chegou mesmo ata as 5 persoas!!
pd: Pero tranquilos, que a culpa de todo sempre é da Administración. No meu primeiro ano de Instituto había un profesor que acaparaba sempre os turnos de palabra nos Claustros, e consumía horas e horas botándolle as culpas de todo a ese ente denominado "A Administración". Eu nunca souben a que se refería, nunca souben poñerlle unha faciana, dotala dun corpo propio, non como outro amigo meu de Ourense, que un día confesoume que sempre pensou que "o pelotón" dunha carreira ciclista era un corredor máis, que sempre chegaba de último...!

No hay comentarios: