14/12/08

Toponimia de Galicia

Así reza o título deste libro de Fernando Cabeza Quiles, publicado neste ano de 2008 pola editorial Galaxia, sen dúbida unha gran axuda para preparar a listaxe de topónimos de cara ás probas de Selectividade de 2009.
Nas súas 703 páxinas podemos encontrar unha guía por orde alfabética dos topónimos de Galicia, dende ABA ata XUVENCOS, onde cada entrada recolle unha familia de topónimos afíns (por exemplo, na voz A Estrada, páxina 257, aparecen tamén Calo, Cal, Calousada, Volta, Encrucilladas, Travesas, Carril, e otros topónimos viarios que fan referencia a vías e antigos camiños)
Inclúe tamén unha abondosa Bibliografía, imaxes tomadas polo propio autor e un índice xeral final onde se recollen todas os topónimos citados coa súa referencia de páxina.
E como di o propio autor na introdución:
"(...) Como o que quere pillar troitas ten que se mollar e sen experimentar as ciencias non camiñan, o autor fai algunhas hipóteses, clara e honestamente advertidas, sobre a explicación de determinados topónimos de dubidosa e incerta etimoloxía e significado; conxecturas que, como tales, poden non ser definitivas e esperan, por parte de quen as propón, a aceptación ou o rexeitamento da comunidade lingüística (...)".
Podedes descargar dende aquí en documento *.pdf a reseña que saiu publicada no diario El País o 17 de outubro deste ano.

No hay comentarios: